Föredrag/Workshops

Studio Oscuro erbjuder skräddarsydda ljusworkshops från grundläggande till avancerad nivå. Workshopledare Charlie Åström har över 25 års erfarenhet av professionell ljusdesign- och teknik framför allt inom scenkonstområdet, men även vad det gäller musikscen och utställningsmiljö från sitt arbete i Sverige och internationellt.

Studio Oscuro har initierat och genomfört flera internationella utbildningsprojekt inom scenografi, ljus-, ljud och videoteknik med stöd av bland annat Svenska Institutet. Charlie Åström har undervisat i ljus på Porthälla Gymnasiet, hållit föredrag och föreläsningar om ljusdesign på universitet, konstskolor och högskolor samt hållit ljusworkshops och Master Classes på olika nivåer i flera länder världen över och även haft assistenter från Sverige, Egypten, Mozambique och Palestina i scenkonstproduktioner han arbetat med.

Här följer ett urval av workshops och föreläsningar:

ScenkonstbiennalenKonstnärligt samtal med Charlie Åström: Ljusdesignern som scenograf och regissör – utveckling eller trend? Scenkonstbiennalen den 25 maj 2017.

Så länge ljussättaryrket funnits har det funnits ljussättare som arbetat med scenografi, rum, projektioner och i vissa fall även regi.

Vad är lockande med att göra flera delar av ett scenkonstverk? Vilka fördelar ser ljusdesigners med att ta hela ansvaret för rummet och det visuella uttrycket och berättandet? Finns det baksidor med att arbeta på detta sätt? Förlorar en inte en samtals- och samarbetspart?

SLF (Svenska ljussättareföreningen) bjuder in till ett konstnärligt samtal i seminarieform med en ljusdesigner som har gått utanför ramen genom att även göra rum/scenografi och ibland även regi.

LysandeFöreläsning och workshop med Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg våren 2017

Under vintern och våren har Charlie Åström föreläst om ljus och sitt arbete som ljusdesigner och hållit ljusworkshops med lärarna på Kulturskolan i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Lärarna har parallellt arbetat fram Lysande – en lekfull föreställning för åk 2 till bredden fylld med kulturens många möjligheter.

Lysande spelas 4-7 april på Frölunda Kulturhus, Göteborg.

LjusLjuskurs med Charlie Åström på Kulturakademin TRAPPAN 9-11 juni 2015

En tredagarskurs för ljustekniker med erfarenhet av att arbeta på scenkonstinstitutioner.

Under denna mycket uppskattade kurs blandades teori, reflektion och övningar utifrån deltagarnas praktik kring frågor som: Hur ser institutionsteatrarnas produktionsramarna ut och hur påverkar det den konstnärliga processen? Under rubriken Den konstnärliga processen och ljussättningens funktion var utgångspunkter frågor som: Hur uppstår och hur hämtar vi idéer ur läsarter och analyser av manus/ uppsättningsidé? och Hur för vi samtal och förankrar våra idéer hos regissör, koreograf, scenograf samt övriga medverkande?

10339755_755994524449166_7873202820684608258_nMapping Cairo: samtal på Blå stället 20 november 2014

Ismail Hosny, Kairobaserad musiker och den första residenskonstnären I Angered, och Charlie Åström, regissör och dramatiker, kartlade tillsammans Kairos alternativa kulturscen i ett samtal som utgick från personliga relationer till platser och konsthändelser.

Samtalet blev en total guide till musiken, teatern och dansen i Egyptens vibrerande huvudstad efter revolutionen.

PopuliasmFrukostseminarium: Kris-Populism-Konst ”Revolution” med Charlie Åström 16 september 2014

Under hösten 2014 arrangerade Konstepidemin frukostseminarier den tredje tisdagen i varje månad. Ett antal föreläsare talade om ett angeläget tema under rubriken Kris-Populism-Konst. Först ut den 16 september var Charlie Åström som gjorde en performance lecture utifrån sitt arbete i Egypten, vilket har resulterat i uppsättningen ”Revolution” som hade premiär i oktober 2014 på Angeredsteatern.

10405561_484882858310692_2869024363142333412_nFUTURE IN MOTION
Artistic development in collaboration Interdisciplinary Art Course, advanced level på Textilhögskolan i Borås 9-27 juni 2014

Charlie Åström var, i egenskap av ljussättare och regissör, en av sex gästartister och höll en workshop på temat ljus/ljusdesign med kursens deltagare. Den tre veckor långa kursens fokus låg på rörelse samt utveckling av det egna konstnärskapet i mötet med andra konstnärliga discipliner och i samarbete med övriga kursdeltagare.

Modellbygge på Studio Emad Eldin. Foto: Erik Jeppsson.

Modellbygge på Studio Emad Edin. Foto: Erik Jeppsson.

Workshop i ljus, ljud, videoteknik och scenografi, Studio Emad Eldin, Kairo – Mars 2010

Samarbetet vid Creative Forum 2009 fick sin fortsättning när Charlie Åström tillsammans med Erik Jeppsson och Råger Johansson höll en nio dagars workshop i Kairo, denna gång med fokus på den konstnärliga delen av teatertekniken. Med utgångspunkt i en dramatiskt text arbetade eleverna i grupp för att gestalta textens nyckelscener i rum, ljus och ljud. Projektet avslutades med att de modeller som eleverna byggt och ljussatt sattes samman till en helhet som videofilmades och ljudläggningen tillfogades.

Workshopen genomfördes av Mekanix med stöd från Svenska Institutet.

Riggning på Rawabet. Foto: Studio Oscuro

Riggning på Rawabet. Foto: Studio Oscuro

Masterclass i ljusteknik- och design, Studio Emad Eldin, Kairo –  Mars 2009

Under arbetet med de båda produktionerna The Importance of being an Arab och The Committee höll Charlie Åström en masterclass i ljusteknik och design. Utbildningen inleddes med teori på Studio Emad Eldin och därefter fick eleverna följa och delta i det praktiska arbetet med föreställningarna, från idé till färdig ljussättning. De åtta elever som fullföljde utbildningen fick därefter möjlighet att delta i Studio Emad Eldins projekt 2 b Continued, en tvåmånaders workshop där unga teaterarbetare får professionell handledning och hjälp med att skapa produktioner som sedan spelas under en tredagars teaterfestival.

Modellbygge på taket. Foto: Studio Oscuro

Modellbygge på taket. Foto: Studio Oscuro

Training for Theatre Technicians, Creative Forum for Independent Theatre Groups, Alexandria – Februari 2009

Tillsammans med scenografen Råger Johansson och multiteknikern/producenten Erik Jeppsson genomförde Charlie Åström ett niodagars workshopprogram i ljus, ljud, videoteknik och scenografi, kallat Training for Theatre Technicians, under den internationella teaterfestivalen Creative Forum 1-10 februari i Alexandria, Egypten. Det blev intensiva dagar för de tolv eleverna som kom från bla Tunisien, Syrien, Libanon och Egypten. Teori blandades med praktiska och kreativa övningar som slutligen resulterade i ett modellbygge som ljussattes, ljudlades, filmades och projicerades upp.

Filmstudenterna, foto: Studio Oscuro

Filmstudenterna, foto: Studio Oscuro

Workshop i videoljus, Jesuit Culture Centre, Alexandria – Februari 2009

Charlie Åström har också hållit i en tvådagars workshop i grundläggande film och videoljus hos Jesuit Culture Centre i Alexandria som driver en ettårig filmutbildning. Workshopen utgick ifrån elevernas tidigare arbeten och den utrustning de har tillgång till.

Bygge inför Ljussättning.

Bygge inför Ljussättning.

ABC Light Workshop Programme, Egypten 2006-2007

2006 initierade Charlie Åström och Saad Samir ett unik utbildningsprogram för ljusdesign- och teknik i Egypten. Målet med workshopen var att, under en längre tidsperiod och genom kontinuitet, lära unga elever hur man bygger upp, kreativt använder och underhåller ljusutrustning genom att utnyttja sin omgivning och existerande resurser. Denna kunskap skulle sedan användas av eleverna i de kulturorganisationer där de är verksamma. Under en sexmånadersperiod blandades praktiska övningar med teoretisk utbildning och hemarbeten i perioderna mellan de tre veckolånga workshoptillfällena i Alexandria, El Minia och Kairo.

Workshopen avslutades med en ljuskonstutställning på Studio Emad Eddin i Kairo. Workshopen skräddarsyddes till varje elevs personliga behov och erfarenhetsnivå. Tolv elever valdes utifrån kriterier som prioriterade kvinnliga sökanden och geografisk spridning, brinnande intresse samt att de sökande arbetade eller volontärarbetade i organisationer som aktivt bekämpar fattigdom och förtryck genom utbildning och kulturevenemang.

Workshopen blev ett unik samarbete mellan olika kulturorganisationer i Egypten och ett starkt möte mellan unga egyptier, män och kvinnor med olika religiös bakgrund från stad och landsbygd som lärde sig av varandras skilda erfarenheter, fick stärkt självförtroende och blev vänner för livet. Workshopen kom att handla om ljus, kreativitet och samarbete.

ABC Light Workshop Programme var ett samarbete mellan Studio Oscuro, Studio Emad Eddin i Kairo, I-ACT och Jesuit Culture Centre i Alexandria och The Jesuit’s and Brother’s Association for Development i El Minia och finansierades av Sida genom Dramatiska Institutet.

ABC Light workshop - Studio Emad Eddin, Kairo

ABC Light workshop – Studio Emad Edin, Kairo

Läs mer om våra samarbetspartners:

Studio Emad Eddin, Kairo

www.seefoundation.org

I-ACT, Alexandria

www.iact-eg.org