MIMEX 19: Ömsa // Ögonblick

Stockholms Dramatiska Högskola

Mimex 19

Foto: Anna Ukkonen

Akt 1. Ömsa Regi och koreografi: Ika Nord
Akt 2 Ögonblick Regi och koreografi: Anne Jonsson
Scenografi och ljusdesign: Charlie Åström Ljuddesign: Safoura Safavi
Maskdesign: Helena Andersson Dramaturgi (I Ögonblick även vissa texter): Lena Stefenson Kostymdesign: Linda Prejner Medverkande/medskapande: Ida Jensen, Jacob Danielsson, Jessie Lewis Skoglund, Lucas Carlsson, Matilda Bördin, Oskar Webrell, Tilda Henriksson

Premiär 26 april 2019 på StDH

stdh